Nyhet Dräger Interlock 7500 . Finns ej någon leveranstid bekräftat från Dräger

13 995 kr

Inom kort lanserar marknadsledande Dräger det nya alkolåset Interlock 7500. Interlock 7500 är framtagen för att möta upp kraven i den nya förordningen (EU) 2019/2144 som började gälla under 2022 för nya fordonsmodeller. Nya fordonsmodeller ska vara förberedda för alkolåsinstallation från tillverkaren. Det nya alkolåset kan installeras i alla fordonsmodeller, nya som gamla.

Lanseringen av Interlock 7500 tidigareläggs nu för att kunna säkerställa leveranser av alkolås. Interlock 7500 har färre komponenter som det är brist på. De långa leveranstiderna som uppstått beror på komponentbrist, men är även en följd av ökad efterfrågan. Skiftet till Interlock 7500 kommer inte fullständigt att lösa problemen. Däremot kommer det möjliggöra att vi kan fortsätta leverera alkolås.

Efter den 30:e september kan inte fler beställningar göras på Interlock 7000, utan endast på nya Interlock 7500. Inneliggande beställningar av Interlock 7000 kommer levereras fram till produktionsstoppet. Resterande befintliga beställningar kommer därefter levereras som Interlock 7500, men till det bekräftade orderpriset.

Interlock 7500 baseras på föregångaren Interlock 7000. Det innebär att Dräger Interlock 7500 är kompatibelt med dagens Interlock 7000, och att de kan ersättas av varandra.

Det biologiskt nedbrytbara munstycket som Dräger är ensamma om fortsätter användas såklart.Service på Interlock 7500 utförs med samma utrustning och behörigheter som dagens alkolås.

Interlock 7500 får det nya artikelnumret KI D3716813