Dräger 6810 Alcotest

14 995 kr

Dräger Alcotest 6810 Dokumentation är en Dräger Alcotest 6810 som förpackats med allt du behöver för att dokumentera och efterbearbeta dina mätningar. • Du har 250 mätningar i instrumentets minne

 • Utskrift via enkel trådlös överföring till Dräger Mobil skrivare

 • AlcoView PC mjukvara för uppladdning av logfiler för vidare bearbetning av data i exempelvis Microsoft Excel.


Handinstrument för snabb och exakt analys av utandningsalkohol.


Den elektrokemiska sensorn (bränslecell) reagerar snabbt och specifikt mot alkohol.


Fulltextmeddelanden på den grafiska displayen och tre färger på lysdioderna underlättar användningen. Beroende av kundens krav kan resultatet visas i alla förekommande mätenheter, exempelvis Promille, mg/L, eller Godkänt / Underkänt.


Lagring av de senaste 250 uppmätta resultaten. Genom att använda testnummer kan enskilda mätresultat väljas och visas på displayen. Datum och tid är kopplade till varje mätning.


Strömförsörjning genom två alkaliska batterier (AA-batterier). Mätaren klarar över 1500 mätningar innan batterierna behöver bytas.


Innehåll i leveransen: • Dräger Alcotest 6810

 • 10 munstycken

 • 2+4 AA batterier

 • Handrem

 • Dräger Alcotest skrivare

 • Extra papper till skrivaren

 • USB kabel för uppladdning till dator

 • AlcoView PC mjukvara för uppladdning av logfiler

 • Slaghållfast och robust förvaringslåda

 • Rekommenderade riktlinjer för provtagning