au2:box

En enklare och smartare digital körjournal

au2:box och au2:ID är marknadens smidigaste elektroniska körjournal. Enkel att installera i din företagsbil och enkel att använda. au2:box och au2:ID bygger på smart IoT-teknik och skickar information om var firmabilen befinner sig, var fordonet har kört, vem som kör företagsbilen direkt och automatiskt till ditt konto i molnet.


Se video här

Skatteverkets regler om körjournal

Från Skatteverkets hemsida:

Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt.

  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Läs mer på Skatteverkets hemsida