Alkolås Interlock 7500 DVI

15 995 kr

Endast för CAN eller LIN installation


Interlock 7500 DVI endast för CAN eller LIN installation i fordon förberedda från tillverkaren.


Vid installation kommer funktionen/interfacet också att behöva aktiveras i fordonet.


Dräger Interlock®7500 DVI är ett godkänt alkolås framtaget för fordon, som ska användas i förebyggande användning eller i villkorad verksamhet (alkolås efter rattfylleri).

Särskilda egenskaper hos Interlock 7500 DVI är den extremt korta uppvärmningstiden och dess snabba beredskap för användning.

Interlock 7500 mäter specifikt alkohol. Mätresultatet är pålitligt och exakt. Dessutom identifieras och lagras försök att kringgå eller manipulera enheten.

Enheten kan identifiera om alkoholen som detekteras i utandningsprovet är verklig alkohol eller endast munalkohol. Alla relevanta händelser sparas i dataloggen.