GPS Journal

Yrkesfordon som används privat kan förmånsbeskattas

Fordon som ägs av företaget räknas som yrkesfordon. Dessa får inte köras privat mer än i vad Skatteverket kallar ringa omfattning vilket innebär vid max 10 tillfällen eller 100 mil per år.

Vid en revision är det upp till den anställde att bevisa att fordonet inte körts privat mer än i ringa omfattning för att undvika förmånsbeskattning. Det bästa och mest effektiva bevismaterialet är en fullständig körjournal.

GPSjournal för elektronisk körjournal åt dig

Allt du behöver göra är att köra - GPSjournal skapar körjournalen enligt Skatteverkets rekommendationer utan att du behöver göra något. Vi ser till att körjournalen alltid följer Skatteverkets regler även om de skulle ändras. När som helst kan du logga in och skriva ut din körjournal.