Autowatch 720 TAB

9 250 kr

720 TAB är ett trådbundet alkolås byggt med den senaste tekniken och känd för sin tillförlitlighet. Alkolåset möter de tuffaste kraven på marknaden och uppfyller både CENELEC EN 50436-1 och EN 50436-2. Snabb uppvärmning, detaljerad logg, enkel nedladdning av logg m.m.
720 TAB kan även, om det önskas, begära upprepade blåsprov av förare under färd.
Alkolåset har två förbikopplingsfunktioner för att säkerställa maximal mobilitet i nödsituationer.
Alla händelser, såväl som godkända som icke godkända blåsprov, sparas i enhetens minne.

Funktioner
• Elektronisk manipulationsfunktion (ECCM) för att skilja på mekaniskt simulerat blåsprov och ett mänskligt blåsprov.
• Säker, krypterad dataöverföring från fordon till PC via RF (radiofrekvens).
• GSM-kommunikation för realtidsrapportering (tillval).
• Avancerad bränslecellsteknologi.
• LCD-display i alkolåsets handenhet visar när systemet är klart för att ta emot ett blåsprov (speciellt bra vid extrema temperaturer).
• Alkolåsets handenhet har ett grafiskt gränssnitt för ökad användarvänlighet.
• Förarbytesknapp med LED status:
• – Visar när ett blåsprov krävs och om det är godkänt eller inte.
• – Uppmanar till förarbyte eller slumpmässiga blåsprov.
• Alkolåset är förberett för integrering med olika fordonshanteringssystem.
• Alkolåssystemet är utrustat med två förbikopplingsfunktioner:
• – För nödsituation finns en omprogrammerbar förbikopplingsfunktion som gör att fordonet kan startas utan blåsprov.
• – Vid eventuella tekniska problem kan ledningscentral utfärda en speciell pinkod.
• Alkolåssystemet är CAN-bus-kompatibelt och framtidssäkrat vilket ger kortare installationstid och högre prestanda.
• Alla funktioner är programmerbara för att uppfylla kund-, marknads- och lagspecifika krav.
• Alkolåssystemet har flera språkval.
• Fungerar både för 12 och 24 V.
• Hygieniska, individuellt förpackade engångsmunstycken