Kalibrering Alcotest 4000

495 kr

Dräger Alcotest 4000 ska kalibreras minst var 12:e månad oavsett hur mycket eller lite den används, detta för att bibehålla mätnoggrannheten.

Varför kalibrera?

För att du ska kunna lita på riktigheten av de värden du får på din alkomätare måste den kalibreras regelbundet. För hårt utnyttjad och ofta använd utrustning påverkar/förkortar tiden mellan behov av kalibreringar eftersom nollpunkten flyttas. Men, det avgörande är inte- som ofta felaktigt antas- användningsfrekvensen, utan tiden. Oavsett om mätaren används eller ej minskar känsligheten hos den integrerade sensorn över tiden.

Skicka din Alkomätare till.

Kalibreringservice

RadioTeknik

Söderbyvägen 4 

19560 Arlandastad

SMSAvisering. 0705231680

Flera populära produkter

Kalibrering av alkotestare

499 kr
Läs mer