Autowatch 171PPI Immobilizer

495 kr

Det Autowatch 171PPi-transponderbaserade systemet kräver ingen medveten ansträngning av föraren för att använda systemet. Den fungerar precis som de fabriksmonterade transponderns startspärrar. Den enda skillnaden är att transpondrarna levereras separat och inte är integrerade i fordonets tändningsnyckel. Andra fördelar är att det inte finns några batterier som blir urladdade eller att behållare skadas

  • Kodade transpondrar
  • Åsidosätt pinkod
  • Immobilisering ombord
  • Självarmerande startspärr
  • Säkerhetshus mot manipulering
  • Tändning Anti-Hot tråd
  • OBS. Engelsk Manual