Foxguard /AutoWatch CL4 startspärr

500 kr

Det Autowatch CL 4-transponderbaserade systemet kräver ingen medveten ansträngning av föraren för att använda systemet. Den fungerar precis som de fabriksmonterade transponderns startspärrar.   Den enda skillnaden är att transpondrarna levereras separat och inte är integrerade i fordonets tändningsnyckel. Andra fördelar är att det inte finns några batterier som blir urladdade eller att förpackningsskador

  • Kodade transpondrar
  • Åsidosätt pinkod
  • Immobilisering ombord
  • Självarmerande startspärr
  • Säkerhetshus mot manipulering
  • Tändning Anti-Hot tråd