TRAMIGO T24 TRACK ESIM GPS-FORDONSSPÅRNING MED AVANCERAD SÄKERHET

1 595 kr

OPTIMERAD FORDONSSÄKERHET OCH SPÅRNING

T24 Track är prisvärd och mångsidig. Den stöder 12V och 24V startspärr för att stänga av fordonsmotorer och har inbyggd intelligens för förbättrad spårning, säkerhet och övervakning av fordon.


INBYGGD INTELLIGENS

T24 Track kan även raportera utan internet. Detta gör att kritiska larm kan tas emot i realtid även i dåliga nätverksmiljöer.


FLOTTFÖRVALTNING

Övervaka din flottas prestanda och få olika rapporter och statistik i användarvänliga visualiserade rapporter.


KÖRVANOR

Upptäck motorer på tomgång, fortkörning och andra bränslekrävande körvanor för att minska bränslekostnaderna och förbättra din flottas resultat.


MISSBRUK AV FORDON

Du kan konfigurera kontrollpunktslarm, använda inbäddade och serverbaserade geostängsel och upp till 1000 användardefinierade zoner.


FORDONSSÄKERHET

Stäng av ditt fordon, upptäck start och rörelse för att säkra parkerade fordon och obevakade tillgångar.


TRAMIGO-LANDMÄRKEN

Kommunicera med din enhet genom enkla kommandon och få dina rapporter i läsbart, lättförståeligt format.


ENKLA TILLBEHÖR

En mängd olika tillbehör. Till exempel SOS-knapp för att skicka platsen för ditt fordon i nödsituationer.


STRÖMRAPPORTERING

Reservbatteriet håller dig ansluten och skickar meddelanden till dig när enheten kopplas ur eller batteriet börjar ta slut.