Stoppatjuven.nu

Framtidens Stöldskydd Till Ditt Fordon! Bil – Mc – Lastbil

Installation
Vi är specialister och jobbar med IGLA varje dag, och vet hur viktigt det är att installationen görs korrekt. Alla våra installatörer har de färdigheter som krävs för korrekt och säker installation. Installationstid: 2-4 timmar beroende på modell. Vi jobbar med CAN-dialog — en modul interaktionsteknik baserad på bilens standardkablage. Det tillåter installation av modulerna på olika platser i din bil och säkerställer pålitlig modulär interaktion med hög säkerhet.


DET MEST EFFEKTIVA STÖLDSKYDD TILL FORDON

IGLA är en toppmodern stöldskyddsenhet som installeras i ditt fordon och blockerar för start av motorn. Endast genom pinkod som användaren konfigurerar via rattens eller instrummentpanelens knappar, kan fordonet startas.

IGLA SKYDDAR DITT FORDON MOT ALLA KÄNDA STÖLDSÄTT –

De flesta bilstölder sker med hjälp av stulen nyckel eller så kallad reläattack. Kanske är detta det mest populära sättet att stjäla en bil i denna digitala tidsåldern. Tjuven fångar upp signalen från original nyckeln som han skickar till sin partner som är nära fordonet. Nu kan signalet användas och tjuvarna kan köra iväg med bilen.

Med IGLA kommer tjuven absolut inte att kunna stjäla ditt fordon med hjälp av denna metod. Oavsett om tjuven fångar upp/kopierar nyckelns signal, programmera ny master key via OBD uttaget eller får tag i nyckeln, kommer tjuven inte iväg med fordonet. medan den är parkerad och låst. Denna lilla damm och fuktsäkra enhet är unik och låser all digital kommunikation när fordonet stängs av.

ANTI BILKAPNING/Hi-JACK

IGLA har inbyggt anti hi-jack-läge. Det betyder att om förardörren är öppen mer än 3 sekunder med motorn igång, kommer bilen att gå till hi-jack-läge. Bilen börjar blinka med ljuset och ber om pinkod efter ca 300 meter. Om inte rätt knapp-kombination trycks in, stängs motorn av i en låg hastighet under 20 km/h. Bilen går inte starta tills du har knappat in rätt kombination.


Klicka på länken    stoppatjuven.nu