MAUS Stixx - Klistermärke som brandskydd

500 kr

297 kr

MAUS Stixx är ett klistermärke som släcker eld. En innovation som snabbt bekämpar branden när produkten exponeras vid en temperatur på 380°C. Via en kemisk reaktion frigörs ofarliga inerta gaser som kapslar in och släcker de brinnande partiklarna i utrymmet.
Fördelar: -  Ej trycksatt produkt - Extremt yteffektiv med sin minimala storlek. - Kräver inget komplicerat system. - Underhållsfri.
Användningsinstruktion: 1. Ta bort den självhäftande skyddsplasten på baksidan av MAUS Stixx. 2. Fäst MAUS Stixx fast på en plan yta eller konsol - max 20 cm över det förväntade antändningsområdet med den rödfärgade sidan vänd nedåt. 3. Böj eller skär inte MAUS Stixx. 4. Kontrollera MAUS Stixx regelbundet för att säkerställa att den inte har aktiverats. 5. De delar av MAUS Stixx som har blivit aktiverade blir svarta och då måste hela MAUS Stixx bytas ut.

Produkt: MAUS Stixx - Brandskyddsklisterma?rke
Artikelnummer: 1301-1
EAN:  7350015530102
Dimensioner: 10 x 5 x 0,5 cm
Vikt: 26g±1.5g
Livsla?ngd: 3 a?r (6 a?r i fo?rpackning)
Svarstid: 3-5s
Skyddat omra?de: 0,13 m3 (ca 100 x 50 x 25 cm).
Max placeringsho?jd: 20 cm
Funktionsduglig: -30°C - 100°C
Anta?ndningstemperatur: 380°C
Antal per fo?rpackning: 10

Appliceringsomra?den
- Elska?p / Apparatska?p
- Centraler
- Serverrum (rackska?p, dataska?p)