MAUS Stixx - Klistermärke som brandskydd

500 kr

297 kr

MAUS Stixx är ett klistermärke som släcker eld.
En innovation som snabbt bekämpar branden när produkten exponeras vid en temperatur på 380°C. Via en kemisk reaktion frigörs ofarliga inerta gaser som kapslar in och släcker de brinnande partiklarna i utrymmet.

Fördelar:
- Ej trycksatt produkt
- Extremt yteffektiv med sin minimala storlek. - Kräver inget komplicerat system.
- Underhållsfri.


Att tänka på:
Det är inte det skyddade utrymmet som styr många MAUS Stixx som behövs. Varje apparatskåp är unikt och det kan ibland krävas upp till 5 x MAUS Stixx där apparat- skåpets volym motsvarar 1 x MAUS Stixx. Det är en bedömning som görs för varje enskilt applicerings- område. Det viktiga är att MAUS Stixx placeras minst 20 cm från ett potentiellt anställningsområde. Ju fler ytor den täcker desto större chans är det att elden bekämpas snabbare.

Användningsinstruktion:

  1. Ta bort den självhäftande skyddsplasten på baksidan av MAUS Stixx.

  2. Fäst MAUS Stixx fast på en plan yta eller konsol - max 20 cm över det förväntade antändningsområdet med den rödfärgade sidan vänd nedåt.

  3. Böj eller skär inte MAUS Stixx.

  4. Kontrollera MAUS Stixx regelbundet för att besluta att den  inte har aktiverats.

  5. De delar av MAUS Stixx som har blivit aktiverade att bli svarta och  då måste hela MAUS Stixx bytas ut.

Specifikationer

Produkt:  MAUS Stixx - Brandskyddsklistermärke
Artikelnummer:  1301-1
EAN:   7350015530102
Dimensioner:  10 x 5 x 0,5 cm
Vikt:  26g ± 1,5 g
Livslängd:  3 ar (6 AR I Förpackning)
Svarstid:  3-5s
Skyddat Lokalitet:  0 ,13 m3 (ca 100 x 50 x 25 cm).
Max placeringshöjd:  20 cm
Funktionsduglig:  -30°C - 100°C
Antändningstemperatur:  380°C